Altcom

Insert

Nexo

Tytuł Partnera InsERT nadawany jest przez producenta oprogramowania partnerom, którzy gwarantują profesjonalną obsługę handlową swoich klientów. Żeby spełnić wymagania firmy InsERT, Partner musi nie tylko odpowiednio oznaczyć swój lokal, ale też posiadać odpowiednie doświadczenie w sprzedaży produktów firmy InsERT. Dodatkowo znajomość z oferowanych produktów musi być potwierdzona w InsERTcie zdanym testem.

Subiekt GT: Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów
Gestor GT: System zarządzania relacjami z klientami współpracujący z Subiektem GT
Rachmistrz GT: Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego
Rewizor GT: System finansowo-księgowy z obsługą środków trwałych

{simplepopup}

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) rozszerzono katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom obrotów o:

Usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)

Usługi w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów

Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

Usługi prawnicze, z wyłączeniem czynności notarialnych

Usługi doradztwa podatkowego

Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie: świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne Dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0)

Szczegółowe terminy instalacji kas oraz likwidację innych zwolnień określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), które wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r.

{/simplepopup}